Winter Grass & Stone School

Northwest of Eureka, Kansas

Previous

Next